Så arbetar vi


Kvalitetssäkringssystem

Vi arbetar enligt EIO Q Ledningssystem som är ett anpassat hjälpmedel för utveckling och samordning av rutiner och system för arbetsmiljö, elsäkerhet, kvalitet och miljö.

 

Arbetsmiljöpolicy

Bauer Elektriska är medlem i Elektriska Installatörsorganisationen EIO, bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag.

Vi har kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

 

Offerter

Vi lämnar inga kostnadsfria offerter på arbeten som understiger 50 000 SEK.

Vi utför gärna arbetet på löpande räkning och bifogar servicerapport och egenkontroll när arbetet är slutfört.