Välkommen

Bauer Elektriska är ett elinstallationsföretag i Stockholm. Vi är behöriga elektriker med en bred yrkeskompetens, stort fokus på säkerhet och över 30 års erfarenhet i elbranschen. Våra kunder är privatpersoner och företag.

Vi utför även uppdrag åt försäkringsbolag och fastighetsbolag.

Vi jobbar med service och underhåll.

Vi är medlemmar i EIO, Elektriska Installatörsorganisationen, och har därför också kollektivavtal.

 

Våra specialiteter

  • Belysning
  • Elbesiktningar
  • Termografering med värmekamera, som upptäcker elfel och värmeläckage
  • Takvärmeanläggningar
  • Energieffektivisering

 

ROT-avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och kan ge dig rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Fråga oss, så hjälper vi dig.

 

Se våra rekommendationer

 

Bauer Elektriska AB